Валута
BGN
 • EUR
 • BGN
 • RON

GDPR политика за защита на личните данни

ПОЛИТИКА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

По смисъла на Регламент 679/2016г. дружеството, собственик на този уеб сайт - БТГ ЕООД е администратор на лични данни.

Безопасността на личните данни е важна и затова сме взели технически и организационни мерки по тяхната защита В тази  Политика за защита на личните данни („Политика“) бихме искали да ви информираме за това, какви ваши лични данни събираме и по какъв начин ги ползваме след това.

1. Категории лични данни, които събираме и обработваме

Ако сте наш клиент или сте изпратили запитване по имейл, телефон или чрез този уеб сайт, ние събираме и обработваме следните данни с цел офериране и реализиране на покупко-продажба:

 • Име и данни за контакт. Име и фамилия, телефон, имейл адрес, пощенски адрес, адрес за фактуриране, телефонен номер, банкова сметка
 • Данни, произтичащи от действащия договор – закупени продукти, потребителски сегмент, обем на предоставените услуги
 • Ако сте регистриран на сайта www.signmax.eu - потребителско име и данни за вход в системата.
 • Ако сте посетил физически офиса на БТГ ЕООД, видео материал от охранителни камери. 
 • Ако сте посетител на нашия уеб сайт се събират анонимни данни за от използваният от нас инструмент за анализ на трафика -  данни за IP адрес, геолокация, пол, възраст и др.

2. Цели и основание за обработка на личните данни

2.1 Основната цел, с която събираме и обработваме лични данни е във връзка с осъществяване на покупко-продажба на стоки и услуги, и тяхното подобряване.

 • С цел реализиране на договор за продажба или за да отговорим на изпратено от Ваша страна искане за изпращане на оферта, направени през този сайт, по имейл, по телефон или на място в офиса на фирмата, ние събираме следните лични данни: 

  Имена, телефон, физически адрес, електронен адрес, данни за фактуриране.

   

  Ако не сте съгласни да ни предоставите изисканите данни, ние за съжаление няма да сме в състояние да извършим желаната от Вас услуга или доставка на стока. 

2.2. Ние събираме и обработване личните Ви данни на основание  член 6, параграф 1, буква е),  от Регламент 679/2016г. - законните интереси на администратора - БТГ ЕООД.

Събраните данни обработваме и съхраняваме, за да осигурим:

 • Обслужване на клиентите и безпроблемно изпълнение на договор за продажба, ние обработваме Вашите лични данни на основание необходимото изпълнение на тези договори.
 • Комуникация. Събраните данни използваме с цел общуването с Вас във връзка с осъществяване на договор за продажба или изпратени запитвания. Можем да се свържем с Вас по телефона, чрез електронна поща или под друга форма, за да ви припомним, че имате стока в онлайн кошницата, да Ви помогнем със завършването на Вашата поръчка, да Ви информираме за актуалното състояние на поръчка или рекламация или за да получим от Вас друга информация за нея.
 • Подобряване на услугите. Използваме данните за непрекъснато подобряване на нашите продукти и услуги, едновременно с цел да направим информирани решения, използвайки обобщен бизнес анализ и проучване, всичко това на основание нашия законен интерес с цел успех в пазарната конкуренция. За да осигурим достатъчна защита на Вашите права и интереси, ние ползваме личните данни в анонимна форма.
 • Защита, безопасност и решаване на спорове.  Съхраняваме и обработваме данните за осигуряване на защита и безопасност на нашите клиенти  и системи, за откриване и предотвратяване на измами, разрешаване на спорове и прилагане на нашите споразумения на основание законен интерес.
 • Записи от видеонаблюдение. В своите обекти БТГ ЕООД разполага с охранителни камери с цел защита на законните интереси на дружеството. Пространствата, където са разположени камерите, са винаги означени с информационна табела / знак.
 • Маркетингови предложения, информационен бюлетин в имейла (търговско съобщение)
  • Изпращаме Ви търговски съобщения за подобни продукти на тези, които сте закупили.
  • Вие можете винаги да прекратите тези търговски съобщения чрез използване на линка за прекратяване, който ще намерите във всеки имейл. За прекратяване на абонамента можете също да се свържете с отдела за грижа за клиента или администратора за защита на личните данни.
  • В случай, че прекратите абонамента на търговските съобщения, в последствие ние няма да използваме вашите електронни контакти за тази цел.
 • Маркетинговите предложения, които Ви се показват, могат да бъдат избрани въз основа на друга информация, която сме придобили за Вас в течение на времето от контактните данни, демографските данни, от отметките и данните за използваните наши продукти и уеб сайта (бисквитки, IP адрес, данни предоставени от вашия браузър, данни за кликвания, изобразените търговски съобщения, посещавани продукти). Не извършваме пълно автоматизирана обработка, която за Вас би имала правни последици.
 • Имате право по всяко време безплатно да направите възражение срещу такава обработка. Данните за контакт са посочени в края на този документ.
 • Обработка на бисквитки от уеб сайта www.signmax.eu

  В случай, че в своя уеб браузър имате разрешени бисквитки, обработваме записите за поведение от бисквитките, разположени на уеб сайта, с цел осигуряване на по-добро функциониране на уеб сайта www.signmax.eu и с цел интернет реклама на дружество.

3. Срок за съхранение на личните данни 

Данни от видеозаписващите устройства се съхраняват за срок до 30 дни. Всички останали данни са с максимален срок на съхранение до 10 години, освен ако не е законово поставен друг срок.

4. Предоставяне на данни на трети лица

Вашите лични данни ще бъдат предоставени на трети лица, когато това необходимо в рамките на изпълнение на договора за продажба,  въз основа на сключен писмен договор и законен интерес на дружеството БТГ ЕООД, или ако предварително сте дали съгласие за това:

 •  На свързани дружества и организации за обработка на основание изпълнение на договора за продажба за изпълнение на вътрешни процеси
 • На банки и компании, предоставящи платежни услуги с цел обработка на плащания във връзка с изпълнението на договора за продажба
 • На транспортни или куриерски компании, с цел осъществяване на доставка на стоки
 • На застрахователни дружества с цел осъществяване на застраховка на пратка
 • На други доставчици на услуги, участващи в обработката на данни, с които дружеството има сключен писмен договор
 • На трети страни, напр. законни представители, съдилища с цел събиране на вземания или сключване на различни договори с вас;
 • Държавни органи

  Ако третите страни използват данните в рамките на техния законен интерес, администраторът не носи отговорност за тази обработка. Тази обработката се управлява от принципите за обработката на личните данни на съответните компании и личности.

5. Права на субектите на данни 

Като субект на данни, чиито данни обработваме, Вие имате следните права:

 • По всяко време можете да изисквате от нас да Ви предоставим данните, с които разполагаме за Вас – устно, писмено или по електронен път.
 • Имате право на преносимост на Вашите лични данни.
 • Да сте информирани какви данни, за какви цели и в какви срокове събираме и обработваме.
 • По всяко време можете да поискате от нас да актуализираме Вашите данни, да ги редактираме
 • Да направите възражение срещу по-нататъшната обработкасъгласно чл. 18 от Регламент 679/2016г.
 • Имате правото „да бъдете забравен“ / да изтрием Вашите данни, когато е приложимо някое от условията на чл. 17 от Регламент 679/2016г.

 Да се обърнете към Контролният орган по защита на личните данни в България е Комисия за защита на личните данни, с адрес Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

За потребители, които са се регистрирали на www.signmax.eu се създава клиентски акаунт, който е защитен с потребителско име и парола. В рамките на клиентския акаунт получавате пряк достъп до своите данни, включително тяхното редактиране и изтриване.

6. Защита на личните данни

 • На нашия сайт и друга инфраструктура ние поддържаме технически и организационни мерки срещу загуба и унищожаване на лични данни, срещу достъп на неупълномощени лица до Вашите данни, тяхното изменение или разпространение.
 • От нашите организации за обработка ние изискваме доказване на съответствие на техните системи с нарежданията на GDPR (Общ регламент относно защита на данните).
 • Достъпът до вашия клиентски акаунт е възможен само след задаване на вашата лична парола, до която ние нямаме достъп.

Когато обработваме Ваши лични данни на основание предоставено съгласие, Вие по всяко време можете да оттеглите своето съгласие за обработка на личните данни. В този случай Вашите лични данни ще бъдат заличени или заменени с анонимни.

Това не се отнася за личните данни, които се обработват на основание законен интерес на дружеството, ако тези данни са необходими за изпълнение на законови задължения (напр. реализиране на вече направена поръчка) или за защита на собствените законни интереси на БТГ ЕООД. Унищожаването на личните данни ще настъпи и в случай, че личните данни не са необходими повече за целта, с която са събрани или съхраняването на Вашите данни е недопустимо с други основания, предвидени в закона.

 

7. Бисквитки

Нашият сайт ползва т.н. бисквитки, за да бъде нашето предложение за вас релевантно, интересно и потребителски удобно. Бисквитките са малки текстови файлове, които са запаметени във вашия компютър, смартфона или друго устройство, което се използва от вашия уеб браузър. Бисквитките използваме напр. за:

 • правилното функциониране на кошницата, за да завършите своята поръчка възможно най-лесно
 • запомняне на вашите входни данни, така че не се налага отново да ги въвеждате
 • възможно най-добро приспособяване на нашия сайт към вашите изисквания чрез мониторинг на присъствието, вашето движение по сайта и използваните функции
 • получаване на информации за следене на реклами, защото не можем да ви предлагаме реклама за стока, към която нямате интерес

  Някои бисквитки могат да събират информация, която в последствие се използва от трети страни и която напр. пряко поддържа нашите рекламни дейности (т.н. “бисквитки на трета страна“). Например информация за закупените продукти от нашия сайт може да се изобрази от рекламна агенция в рамките на изобразяване и приспособяване на интернет рекламните банери, върху изображението на избраните от вас страници. Не е възможно да бъдете идентифицирани от тези данни. Бисквитките, ползвани на нашия сайт, могат да се разделят на два основни типа. Краткотрайните т.н. „session cookie“ се изтриват веднага след завършване на посещението на нашия сайт. Дълготрайните т.е. „persistent cookie“, остават съхранени във Вашето устройство много по-дълго или докато ръчно не ги отстраните (времето за оставане на файловете на бисквитките във вашето устройство зависи от самите бисквитки и настройката на вашия браузър). Бисквитките също могат да бъдат разделени според тяхната функционалност на:

 • аналитични, които ни помагат да подобрим потребителския комфорт на нашия сайт с това, че разбираме, как потребителите го ползват
 • конверсионни, които ни позволяват анализиране на ефективността на различни канали за продажба
 • tracking (проследяващи), които в комбинация с конверсионните помагат за анализиране на ефективността на различни канали за продажба
 • за повторен маркетинг, които ползваме за персонализиране на съдържанието на рекламите и тяхното правилно насочване
 • сесийни, които са от съществено значение за функционалността на сайта

  Забраняване на бисквитките

   

  Настройката за използване на файловете на бисквитките е част от вашия интернет браузър. Повечето браузъри автоматично приемат по подразбиране файловете на бисквитките. Файловете на бисквитките могат да бъдат забранени или ограничени във вашия браузър по избрани от вас типове.

   

  Ако имате някакви въпроси, коментари и запитвания относно тези Политики, не се колебайте да се свържете с нас на адреса или телефона за връзка.

   

  ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните: info@signmax.eu, тел. 052 371101

Данни за администратора на лични данни: БТГ ЕООД, ЕИК103169469, адрес: гр. Варна, бул. Трети Март, КООП Търговия

Грижа за клиента:  +359 52 371 101 или info@signmax.eu

Тази Политика за защита на личните данни влиза в сила от 25.05.2018 година.